.
 

YÖK tarafından tanınan bütün üniversiteler.

yokhaberler

 

YÖK tarafından tanınan bütün üniversitelerin listesi yayınlandı. Adım adım bütün bilgileri http://www.yok.gov.tr/web/denklik/ adresinden bulabilirsiniz. 

Sayfada ki 'Üniversiteniz Tanınıyor mu?' bağlantısına tıklayarak Ülke seçiyorsunuz ve tanınan bütün üniveristelerin listesini görüyorsunuz veya arama kısmından üniversitenin ismini arayarak sonuca ulaşabiliyorsunuz.

Not: Denklik ve Tanıma Arasındaki Fark

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalarının eşdeğerlilik işlemine `denklik' denilmektedir. Diploma Denklik Belgesi, denkliği talep edilen yabancı diplomanın Türkiye'de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde Tanıma, ilgili üniversitenin "öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması" şeklinde ifade edilmiştir. 

Tanıma ile denklik aynı anlama gelmemekte olup çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır. Kurulumuzca tanınan üniversitelerin denklik işlemi ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve bir süreç sonunda tamamlanır. İlgili yurtdışı yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınmakta olması o kurumdan mezunlara direk denklik hakkı vermez.


Kaynak : yok.gov.tr

 
 
 
 
 
 
 
Top